Nordmann kerstboom neemt CO2 op

Door het telen van planten en bloemen wordt er CO2 uit de atmosfeer gehaald. Kerstbomen zijn hier bijzonder goed in. De bomen nemen CO2 op en slaan dit op in hun processen in de plant waarbij CO2 wordt omgezet in koolstof. Hierna wordt de koolstof gebonden in stengels, takken naalden en natuurlijk in de grond. Een Nordmann kerstboom van +/- 2 meter neemt bijvoorbeeld gedurende een jaar ongeveer 4KG of CO2 op. Gedurende een gemiddelde levenscyclus van een kerstboom neemt deze in totaal 18KG CO2 op. Hoe langer de kerstboom blijft staan hoe meer de kerstboom aan CO2 opneemt. Feitelijk is het een exponentiële lijn. Kort samengevat komt het erop neer dat er jaarlijks 3,3ton koolstof oftewel 12,2ton CO2 wordt geabsorbeerd per hectare. Vergelijkbare volumes per hectare zien we ook terug in de CO2 absorbatie per hectare van de Scandinavische naaldbossen.

De verklaring voor de sterke CO2 opname van kerstbomen is de volgende.

De plantafstand tussen de kerstbomen is relatief klein en het zijn snelgroeiende bomen. Vanaf het moment dat een kerstboom goed gaat groeien, kan hij tot 2cm extra hoogte per dag groeien in het groeiseizoen. Een Nordmann kerstboom gaat echter pas echt groeien één a twee jaar na plantdatum. Bij het rooien van de kerstbomen blijven takken, naalden, schors en grote hoeveelheden wortels achter die langzaam gaan rotten en onderdeel worden van het koolstofreservoir van de bodem.  De traagheid waarmee het proces zich voortzet is een voordeel, omdat dit een versterkt effect heeft op de ophoping van de koolstof in de bodem. Dit is echter een behoorlijk technisch verhaal om dit nauwkeurig uit te leggen.
Daarnaast is de grondbewerking van een kerstboomperceel relatief “zacht”. Dit komt omdat de grondbewerking normaal gesproken slechts om de tien jaar plaatsvind, en de grond minder intensief wordt gebruikt. Uiteindelijk zorgt dit voor sterkere toename van koolstof in de vergelijking tot andere landbouwproductie.

De sterkere toename wordt ondersteund door een lagere bemesting, omdat kerstbomen het beste groeien en gedijen op armere gronden.

Het natuurlijke stikstofgehalte van verschillende andere bomen is 2,5% tot 3,5%. De inhoud in kerstbomen is normaal gesproken niet meer dan ca. 1,6%. Dit is een van de redenen waarom er slechts beperkte hoeveelheden kunstmest op kerstbomen wordt aangebracht in vergelijking met de hoeveelheden die op andere planten worden toegepast. Door de combinatie van een lagere bemesting op armere gronden en de sterkere groei hopen ze in relatief korte tijd grote hoeveelheden CO2 op.

Na Kerstmis worden het merendeel van de bomen gebruikt voor verbranding en hiermee verwarming van ruimtes. Dit gebeurt in plaats van olie, kolen en gas waarmee deze fossiele brandstoffen worden vervangen. Op deze manier schaden kerstbomen de atmosfeer niet met fossiele CO2 en leveren zo een positieve bijdrage aan de CO2-balans. In Denemarken kunnen de verkochte kerstbomen jaarlijks worden gebruikt voor de verwarming voor meer dan 20.000 huishoudens. Op dit moment wordt de kerstbomen hier in Nederland echter meestal afgevoerd via de milieustraat in de gemeente of via andere kringloopcentra. Dit proces is voor de CO2 echter ook prima. Dit resulteert namelijk in compostering, wat opnieuw zorgt voor vrijkomende koolstof mits de compost wordt gebruikt in lokale parken, privé tuinen of andere landerijen.

kerstboom bestellenhttps://kerstboomthuisgeleverd.nl/